преглед

на търг

9870-4520

Търг 9870-4520 - ДГС Върбица

Обект No. 7-26-2021

Дата на публикуване: 07.09.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 196, Средна: 5, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 86, ОЗМ: 69

Общо: 358м³

Начална цена: 35490.00 лв.

Стъпка: 354 лв.

Гаранция: 1774 лв.

Първа дата: 29.09.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.09.2021

Документация за провеждане на търг

07.09.2021

Проекто-договор

07.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.09.2021

Допълнителен документ

07.09.2021

Допълнителен документ

07.09.2021