преглед

на търг

9850-4519

Търг 9850-4519 - ДГС Преслав

Обект No. 6-45-2021

Дата на публикуване: 03.09.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 19м³

Начална цена: 1525.00 лв.

Стъпка: 15 лв.

Гаранция: 76 лв.

Първа дата: 24.09.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.09.2021

Документация за провеждане на търг

03.09.2021

Проекто-договор

03.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.09.2021

Допълнителен документ

03.09.2021