преглед

на търг

9850-4518

Търг 9850-4518 - ДГС Преслав

Обект No. 6-44-2021

Дата на публикуване: 03.09.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 6, Средна: 34, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 94, ОЗМ: 0

Общо: 137м³

Начална цена: 5344.00 лв.

Стъпка: 53 лв.

Гаранция: 267 лв.

Първа дата: 24.09.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.09.2021

Документация за провеждане на търг

03.09.2021

Проекто-договор

03.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.09.2021

Допълнителен документ

03.09.2021

Допълнителен документ

03.09.2021

Допълнителен документ

03.09.2021