преглед

на търг

9850-4517

Търг 9850-4517 - ДГС Преслав

Обект No. 6-43-2021

Дата на публикуване: 03.09.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, мжд, кгбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 225, Средна: 218, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 748, ОЗМ: 0

Общо: 1203м³

Начална цена: 62289.00 лв.

Стъпка: 622 лв.

Гаранция: 3114 лв.

Първа дата: 24.09.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.09.2021

Документация за провеждане на търг

03.09.2021

Проекто-договор

03.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.09.2021

Допълнителен документ

03.09.2021

Допълнителен документ

03.09.2021

Допълнителен документ

03.09.2021