преглед

на търг

7800-4516

Търг 7800-4516 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-7-2021

Дата на публикуване: 20.08.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб, бл, яс

Дървесина (м³): Едра: 105.38, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 105.38м³

Начална цена: 12049.80 лв.

Стъпка: 121 лв.

Гаранция: 602 лв.

Първа дата: 15.09.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.08.2021

Документация за провеждане на търг

20.08.2021

Проекто-договор

20.08.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.08.2021

Допълнителен документ

20.08.2021