преглед

на търг

7800-4515

Търг 7800-4515 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-6-2021

Дата на публикуване: 20.08.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 135.39, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 135.39м³

Начална цена: 10154.25 лв.

Стъпка: 102 лв.

Гаранция: 508 лв.

Първа дата: 15.09.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.08.2021

Документация за провеждане на търг

20.08.2021

Проекто-договор

20.08.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.08.2021

Допълнителен документ

20.08.2021