преглед

на търг

9000-4513

Търг 9000-4513 - ДГС Варна

Обект No. 10-15-2021

Дата на публикуване: 20.08.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, мб

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 16м³

Начална цена: 1300.00 лв.

Стъпка: 13 лв.

Гаранция: 65 лв.

Първа дата: 09.09.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.08.2021

Документация за провеждане на търг

20.08.2021

Проекто-договор

20.08.2021

Протокол от проведен търг

09.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.08.2021

Допълнителен документ

20.08.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.09.2021