преглед

на търг

9850-4511

Търг 9850-4511 - ДГС Преслав

Обект No. 6-42-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 19м³

Начална цена: 1525.00 лв.

Стъпка: 15 лв.

Гаранция: 76 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

20.08.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.08.2021