преглед

на търг

9850-4508

Търг 9850-4508 - ДГС Преслав

Обект No. 6-39-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 120, Средна: 101, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 263, ОЗМ: 0

Общо: 486м³

Начална цена: 24488.00 лв.

Стъпка: 244 лв.

Гаранция: 1224 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

25.08.2021

Договор

07.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.08.2021