преглед

на търг

9850-4507

Търг 9850-4507 - ДГС Преслав

Обект No. 6-38-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 110, Средна: 3, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 80, ОЗМ: 0

Общо: 203м³

Начална цена: 10580.00 лв.

Стъпка: 105 лв.

Гаранция: 529 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

20.08.2021

Договор

07.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.08.2021