преглед

на търг

9850-4505

Търг 9850-4505 - ДГС Преслав

Обект No. 6-36-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: гбр, лп, мжд, дб

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 81, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 406, ОЗМ: 0

Общо: 518м³

Начална цена: 28523.00 лв.

Стъпка: 285 лв.

Гаранция: 1425 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

23.08.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2021