преглед

на търг

9850-4504

Търг 9850-4504 - ДГС Преслав

Обект No. 6-35-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 54, Средна: 131, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 392, ОЗМ: 0

Общо: 582м³

Начална цена: 28447.00 лв.

Стъпка: 284 лв.

Гаранция: 1422 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

23.08.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2021