преглед

на търг

9850-4503

Търг 9850-4503 - ДГС Преслав

Обект No. 6-34-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, мжд, кгбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 225, Средна: 218, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 748, ОЗМ: 0

Общо: 1203м³

Начална цена: 62289.00 лв.

Стъпка: 622 лв.

Гаранция: 3114 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

23.08.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2021