преглед

на търг

9751-4502

Търг 9751-4502 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-14-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 74, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 527, ОЗМ: 0

Общо: 628м³

Начална цена: 45654.00 лв.

Стъпка: 457 лв.

Гаранция: 2283 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

24.08.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.08.2021