преглед

на търг

9751-4501

Търг 9751-4501 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-13-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, гбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 187, Средна: 34, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 798, ОЗМ: 227

Общо: 1247м³

Начална цена: 107055.00 лв.

Стъпка: 1071 лв.

Гаранция: 5353 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

24.08.2021

Договор

09.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.08.2021