преглед

на търг

9751-4500

Търг 9751-4500 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-12-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 31, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 365

Общо: 427м³

Начална цена: 36791.00 лв.

Стъпка: 368 лв.

Гаранция: 1840 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

24.08.2021

Договор

09.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.08.2021