преглед

на търг

9751-4499

Търг 9751-4499 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-11-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 75, Средна: 88, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 536, ОЗМ: 203

Общо: 917м³

Начална цена: 75894.00 лв.

Стъпка: 759 лв.

Гаранция: 3795 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

24.08.2021

Договор

09.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.08.2021