преглед

на търг

9751-4498

Търг 9751-4498 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-10-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, гбр, ак, кл

Дървесина (м³): Едра: 80, Средна: 11, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 627, ОЗМ: 221

Общо: 939м³

Начална цена: 79464.00 лв.

Стъпка: 795 лв.

Гаранция: 3974 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

24.08.2021

Договор

09.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.08.2021