преглед

на търг

9751-4497

Търг 9751-4497 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-9-2021

Дата на публикуване: 30.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, цр, гбр, ак, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 94, Средна: 44, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 252, ОЗМ: 290

Общо: 681м³

Начална цена: 55232.00 лв.

Стъпка: 553 лв.

Гаранция: 2762 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2021

Документация за провеждане на търг

30.07.2021

Проекто-договор

30.07.2021

Протокол от проведен търг

24.08.2021

Договор

07.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2021

Допълнителен документ

30.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.08.2021