преглед

на търг

9450-4482

Търг 9450-4482 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-6-2021

Дата на публикуване: 21.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 53, ОЗМ: 0

Общо: 57м³

Начална цена: 3410.00 лв.

Стъпка: 35 лв.

Гаранция: 170 лв.

Първа дата: 11.08.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.07.2021

Документация за провеждане на търг

21.07.2021

Проекто-договор

21.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.07.2021

Допълнителен документ

21.07.2021

Допълнителен документ

21.07.2021