преглед

на търг

9261-4481

Търг 9261-4481 - ДГС Цонево

Обект No. 11-4-2021

Дата на публикуване: 16.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, бл, цр, гбр, дб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 234, Средна: 7, Дребна: 173

Дърва (м³): За огрев: 1534, ОЗМ: 0

Общо: 1948м³

Начална цена: 159393.60 лв.

Стъпка: 1594 лв.

Гаранция: 7969 лв.

Първа дата: 04.08.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.07.2021

Документация за провеждане на търг

16.07.2021

Проекто-договор

16.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.07.2021

Допълнителен документ

16.07.2021