преглед

на търг

9000-4480

Търг 9000-4480 - ДГС Варна

Обект No. 10-11-2021

Дата на публикуване: 16.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 37м³

Начална цена: 3655.00 лв.

Стъпка: 36 лв.

Гаранция: 182 лв.

Първа дата: 04.08.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.07.2021

Документация за провеждане на търг

16.07.2021

Проекто-договор

16.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.07.2021

Допълнителен документ

16.07.2021