преглед

на търг

9700-4479

Търг 9700-4479 - ДГС Шумен

Обект No. 9-9-2021

Дата на публикуване: 16.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, лп, ак, дрш

Дървесина (м³): Едра: 34, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 365, ОЗМ: 9

Общо: 408м³

Начална цена: 17995.00 лв.

Стъпка: 179 лв.

Гаранция: 899 лв.

Първа дата: 13.08.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.07.2021

Документация за провеждане на търг

16.07.2021

Проекто-договор

16.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.07.2021

Допълнителен документ

16.07.2021

Допълнителен документ

16.07.2021