преглед

на търг

9700-2242

Търг 9700-2242 - ДГС Шумен

Обект No. 9-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 32.11, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 32.11м³

Начална цена: 2408.25 лв.

Стъпка: 70 лв.

Гаранция: 120 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване