преглед

на търг

9870-4476

Търг 9870-4476 - ДГС Върбица

Обект No. 7-16-2021

Дата на публикуване: 16.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 202, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 202м³

Начална цена: 26945.00 лв.

Стъпка: 269 лв.

Гаранция: 1347 лв.

Първа дата: 04.08.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.07.2021

Документация за провеждане на търг

16.07.2021

Проекто-договор

16.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.07.2021

Допълнителен документ

16.07.2021