преглед

на търг

9900-4471

Търг 9900-4471 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-9-2021

Дата на публикуване: 07.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 108, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 108м³

Начална цена: 8790.00 лв.

Стъпка: 88 лв.

Гаранция: 440 лв.

Първа дата: 28.07.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.07.2021

Документация за провеждане на търг

07.07.2021

Проекто-договор

07.07.2021

Протокол от проведен търг

28.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.07.2021

Допълнителен документ

07.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.07.2021