преглед

на търг

9261-4464

Търг 9261-4464 - ДГС Цонево

Обект No. 11-3-2021

Дата на публикуване: 23.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: цр, дб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 360, ОЗМ: 0

Общо: 360м³

Начална цена: 29400.00 лв.

Стъпка: 294 лв.

Гаранция: 1470 лв.

Първа дата: 14.07.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.06.2021

Документация за провеждане на търг

23.06.2021

Проекто-договор

23.06.2021

Протокол от проведен търг

15.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.06.2021

Допълнителен документ

23.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.07.2021