преглед

на търг

7700-4463

Търг 7700-4463 - ДГС Търговище

Обект No. 16-12-2021

Дата на публикуване: 23.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, здб, цр, гбр, пкл

Дървесина (м³): Едра: 675, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 675м³

Начална цена: 54050.00 лв.

Стъпка: 540 лв.

Гаранция: 2702 лв.

Първа дата: 14.07.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.06.2021

Документация за провеждане на търг

23.06.2021

Проекто-договор

23.06.2021

Протокол от проведен търг

19.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.07.2021