преглед

на търг

9870-4462

Търг 9870-4462 - ДГС Върбица

Обект No. 7-12-2021

Дата на публикуване: 21.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здб, цр, гбр, лп, трп, яв, мжд, ак

Дървесина (м³): Едра: 614, Средна: 49, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 2031, ОЗМ: 266

Общо: 2965м³

Начална цена: 268375.00 лв.

Стъпка: 2683 лв.

Гаранция: 13418 лв.

Първа дата: 14.07.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.06.2021

Документация за провеждане на търг

21.06.2021

Проекто-договор

21.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.06.2021

Допълнителен документ

21.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.07.2021