преглед

на търг

7900-4461

Търг 7900-4461 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-5-2021

Дата на публикуване: 16.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, бл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 118, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 118м³

Начална цена: 11504.00 лв.

Стъпка: 116 лв.

Гаранция: 576 лв.

Първа дата: 07.07.2021, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.06.2021

Документация за провеждане на търг

16.06.2021

Проекто-договор

16.06.2021

Протокол от проведен търг

09.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.06.2021

Допълнителен документ

16.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.07.2021