преглед

на търг

9000-4458

Търг 9000-4458 - ДГС Варна

Обект No. 10-10-2021

Дата на публикуване: 16.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, мжд, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 60, Средна: 43, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 335, ОЗМ: 0

Общо: 460м³

Начална цена: 27775.00 лв.

Стъпка: 277 лв.

Гаранция: 1388 лв.

Първа дата: 07.07.2021, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.06.2021

Документация за провеждане на търг

16.06.2021

Проекто-договор

16.06.2021

Протокол от проведен търг

08.07.2021

Договор

15.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.06.2021

Допълнителен документ

16.06.2021

Допълнителен документ

16.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.07.2021