преглед

на търг

9000-4457

Търг 9000-4457 - ДГС Варна

Обект No. 10-9-2021

Дата на публикуване: 16.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, мжд, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 94, Средна: 229, Дребна: 54

Дърва (м³): За огрев: 721, ОЗМ: 0

Общо: 1098м³

Начална цена: 66272.00 лв.

Стъпка: 662 лв.

Гаранция: 3313 лв.

Първа дата: 07.07.2021, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.06.2021

Документация за провеждане на търг

16.06.2021

Проекто-договор

16.06.2021

Протокол от проведен търг

08.07.2021

Договор

16.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.06.2021

Допълнителен документ

16.06.2021

Допълнителен документ

16.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.07.2021