преглед

на търг

9000-4455

Търг 9000-4455 - ДГС Варна

Обект No. 10-7-2021

Дата на публикуване: 16.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 113, Средна: 239, Дребна: 58

Дърва (м³): За огрев: 797, ОЗМ: 0

Общо: 1207м³

Начална цена: 72833.00 лв.

Стъпка: 728 лв.

Гаранция: 3641 лв.

Първа дата: 07.07.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.06.2021

Документация за провеждане на търг

16.06.2021

Проекто-договор

16.06.2021

Протокол от проведен търг

08.07.2021

Договор

14.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.06.2021

Допълнителен документ

16.06.2021

Допълнителен документ

16.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.07.2021