преглед

на търг

9870-4452

Търг 9870-4452 - ДГС Върбица

Обект No. 7-11-2021

Дата на публикуване: 14.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 331, Средна: 12, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 207, ОЗМ: 419

Общо: 974м³

Начална цена: 95827.00 лв.

Стъпка: 958 лв.

Гаранция: 4791 лв.

Първа дата: 07.07.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.06.2021

Документация за провеждане на търг

14.06.2021

Проекто-договор

14.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.06.2021

Допълнителен документ

14.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.07.2021