преглед

на търг

9870-4451

Търг 9870-4451 - ДГС Върбица

Обект No. 7-10-2021

Дата на публикуване: 14.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 281, Средна: 2, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 67, ОЗМ: 407

Общо: 758м³

Начална цена: 75181.00 лв.

Стъпка: 751 лв.

Гаранция: 3759 лв.

Първа дата: 07.07.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.06.2021

Документация за провеждане на търг

14.06.2021

Проекто-договор

14.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.06.2021

Допълнителен документ

14.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.07.2021