преглед

на търг

9870-4450

Търг 9870-4450 - ДГС Върбица

Обект No. 7-9-2021

Дата на публикуване: 14.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 193, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 83, ОЗМ: 301

Общо: 577м³

Начална цена: 56669.00 лв.

Стъпка: 566 лв.

Гаранция: 2833 лв.

Първа дата: 07.07.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.06.2021

Документация за провеждане на търг

14.06.2021

Проекто-договор

14.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.06.2021

Допълнителен документ

14.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.07.2021