преглед

на търг

9870-4449

Търг 9870-4449 - ДГС Върбица

Обект No. 7-8-2021

Дата на публикуване: 14.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 298, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 262

Общо: 560м³

Начална цена: 61224.00 лв.

Стъпка: 612 лв.

Гаранция: 3061 лв.

Първа дата: 07.07.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.06.2021

Документация за провеждане на търг

14.06.2021

Проекто-договор

14.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.06.2021

Допълнителен документ

14.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.07.2021