преглед

на търг

9820-4445

Търг 9820-4445 - ДГС Смядово

Обект No. 8-15-2021

Дата на публикуване: 07.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, цр, ак, дб

Дървесина (м³): Едра: 214, Средна: 140, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 310, ОЗМ: 0

Общо: 673м³

Начална цена: 46760.00 лв.

Стъпка: 468 лв.

Гаранция: 2338 лв.

Първа дата: 25.06.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.06.2021

Документация за провеждане на търг

07.06.2021

Проекто-договор

07.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.06.2021

Допълнителен документ

07.06.2021