преглед

на търг

9820-4443

Търг 9820-4443 - ДГС Смядово

Обект No. 8-13-2021

Дата на публикуване: 07.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, гбр, лп, мжд, дб

Дървесина (м³): Едра: 109, Средна: 29, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 286, ОЗМ: 0

Общо: 425м³

Начална цена: 34030.00 лв.

Стъпка: 341 лв.

Гаранция: 1701 лв.

Първа дата: 25.06.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.06.2021

Документация за провеждане на търг

07.06.2021

Проекто-договор

07.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.06.2021

Допълнителен документ

07.06.2021