преглед

на търг

9850-4439

Търг 9850-4439 - ДГС Преслав

Обект No. 6-32-2021

Дата на публикуване: 04.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 7м³

Начална цена: 800.00 лв.

Стъпка: 8 лв.

Гаранция: 40 лв.

Първа дата: 23.06.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.06.2021

Документация за провеждане на търг

04.06.2021

Проекто-договор

04.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.06.2021

Допълнителен документ

04.06.2021