преглед

на търг

9850-4438

Търг 9850-4438 - ДГС Преслав

Обект No. 6-31-2021

Дата на публикуване: 04.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 361, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 361м³

Начална цена: 27650.00 лв.

Стъпка: 276 лв.

Гаранция: 1382 лв.

Първа дата: 23.06.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.06.2021

Документация за провеждане на търг

04.06.2021

Проекто-договор

04.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.06.2021

Допълнителен документ

04.06.2021