преглед

на търг

9850-4436

Търг 9850-4436 - ДГС Преслав

Обект No. 6-29-2021

Дата на публикуване: 04.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, срлп

Дървесина (м³): Едра: 199, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 199м³

Начална цена: 15900.00 лв.

Стъпка: 159 лв.

Гаранция: 795 лв.

Първа дата: 23.06.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.06.2021

Документация за провеждане на търг

04.06.2021

Проекто-договор

04.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.06.2021

Допълнителен документ

04.06.2021