преглед

на търг

9850-4431

Търг 9850-4431 - ДГС Преслав

Обект No. 6-27-2021

Дата на публикуване: 27.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 188, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 188м³

Начална цена: 18510.00 лв.

Стъпка: 185 лв.

Гаранция: 926 лв.

Първа дата: 16.06.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.05.2021

Документация за провеждане на търг

27.05.2021

Проекто-договор

27.05.2021

Протокол от проведен търг

16.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.05.2021

Допълнителен документ

27.05.2021

Допълнителен документ

01.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.06.2021