преглед

на търг

9900-4429

Търг 9900-4429 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-8-2021

Дата на публикуване: 21.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 33, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 186, ОЗМ: 0

Общо: 240м³

Начална цена: 16800.00 лв.

Стъпка: 168 лв.

Гаранция: 840 лв.

Първа дата: 10.06.2021, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.05.2021

Документация за провеждане на търг

21.05.2021

Проекто-договор

21.05.2021

Протокол от проведен търг

10.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.05.2021

Допълнителен документ

21.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.06.2021