преглед

на търг

7800-4421

Търг 7800-4421 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-2-2021

Дата на публикуване: 17.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб, бл, яс

Дървесина (м³): Едра: 34.8, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 34.8м³

Начална цена: 3834.20 лв.

Стъпка: 38 лв.

Гаранция: 192 лв.

Първа дата: 04.06.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.05.2021

Документация за провеждане на търг

17.05.2021

Проекто-договор

17.05.2021

Протокол от проведен търг

07.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.06.2021