преглед

на търг

7800-4420

Търг 7800-4420 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-1-2021

Дата на публикуване: 17.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб, ак

Дървесина (м³): Едра: 161.14, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 161.14м³

Начална цена: 12826.55 лв.

Стъпка: 128 лв.

Гаранция: 641 лв.

Първа дата: 04.06.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.05.2021

Документация за провеждане на търг

17.05.2021

Проекто-договор

17.05.2021

Протокол от проведен търг

18.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.06.2021