преглед

на търг

9870-4417

Търг 9870-4417 - ДГС Върбица

Обект No. 7-6-2021

Дата на публикуване: 14.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 275.27, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 275.27м³

Начална цена: 25774.33 лв.

Стъпка: 257 лв.

Гаранция: 1288 лв.

Първа дата: 02.06.2021, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.05.2021

Документация за провеждане на търг

14.05.2021

Протокол от проведен търг

09.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.06.2021