преглед

на търг

9000-4416

Търг 9000-4416 - ДГС Варна

Обект No. 10-4-2021

Дата на публикуване: 13.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр, мжд, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 88, Средна: 124, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 487, ОЗМ: 0

Общо: 733м³

Начална цена: 50123.00 лв.

Стъпка: 501 лв.

Гаранция: 2506 лв.

Първа дата: 02.06.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.05.2021

Документация за провеждане на търг

13.05.2021

Проекто-договор

13.05.2021

Протокол от проведен търг

02.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.06.2021