преглед

на търг

9850-4415

Търг 9850-4415 - ДГС Преслав

Обект No. 6-26-2021

Дата на публикуване: 12.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, цр, гбр, дрш, срлп

Дървесина (м³): Едра: 318, Средна: 223, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 711, ОЗМ: 0

Общо: 1262м³

Начална цена: 55562.50 лв.

Стъпка: 556 лв.

Гаранция: 2700 лв.

Първа дата: 02.06.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.05.2021

Документация за провеждане на търг

12.05.2021

Проекто-договор

12.05.2021

Протокол от проведен търг

02.06.2021

Договор

16.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.05.2021

Допълнителен документ

14.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.06.2021