преглед

на търг

9850-4414

Търг 9850-4414 - ДГС Преслав

Обект No. 6-25-2021

Дата на публикуване: 12.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, дрш, пляс

Дървесина (м³): Едра: 126, Средна: 93, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 539, ОЗМ: 57

Общо: 839м³

Начална цена: 47748.50 лв.

Стъпка: 477 лв.

Гаранция: 2300 лв.

Първа дата: 02.06.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.05.2021

Документация за провеждане на търг

12.05.2021

Проекто-договор

12.05.2021

Протокол от проведен търг

02.06.2021

Договор

16.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.05.2021

Допълнителен документ

14.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.06.2021